Selecteer Land en Taal

TARIEVEN

Herstellingen buiten waarborg

Indien een reparatie buiten de (fabrieks-)garantie en/of DOA voorwaarden valt (bijvoorbeeld in geval van val- stoot- of gebruiksschade), ontvangt u van ons altijd een prijsopgave/bestek (telefonisch of per e-mail). Bij een herstelling aan huis, wordt in sommige gevallen en als dat mogelijk is direct ter plaatse een mondelinge prijsopgave door onze techniker afgegeven. Indien u van ons  geen prijsopgave heeft ontvangen, noch  er op enerlei andere wijze een prijsafspraak met u is gemaakt, dan zijn de onderstaande tarieven van toepassing. Let wel: de tarieven op onze prijsopgave kunnen afwijken van onderstaande tarieven, (mede) afhankelijk van  de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden en/of eventuele afspraken met de desbetreffende fabrikant van het apparaat.

Arbeidsloon1 

 Voorrijdkosten2 

Transportkosten3

Behandelingskosten4 

Vernietigingskosten5 

Eenvoudige reparatie 

€ 62,00 

€ 62,00 

€ 13,75 / € 27,50 

€ 16,00 

n.v.t. 

Standaard reparatie

€ 82,00 

€ 62,00 

€ 13,75 / € 27,50 

€ 16,00 

n.v.t. 

Uitgebreide reparatie

€102,00 

€ 62,00 

€ 13,75 / € 27,50 

€ 16,00 

n.v.t. 

Complexe reparatie

€ 137,00 

€ 62,00 

€ 13,75 / € 27,50 

€ 16,00 

n.v.t. 

Prijsopgave of Onderzoek6

€ 37,50 

€ 62,00 

€ 13,75 / € 27,50 

n.v.t. 

€ 5,50 

 

-    Alle bedragen zijn inclusief BTW.
-    Eventueel benodigde wisselstukken zijn niet inbegrepen, deze worden indien van toepassing apart gespecificeerd op onze prijsopgave/bestek.
Bovenstaande tarieven zijn indicatief, de prijsopgave/het bestek is doorslaggevend en  (nadat deze is geaccordeerd) bindend.

Toelichting op tarieven en kosten

1. Arbeidsloon
Het tarief dat wordt berekend is afhankelijk van de aard en duur van de werkzaamheden (bijv. moeten er wel/geen wisselstukken worden vervangen, zo ja welke stukken, binnen welk tijdsbestek kan dit worden uitgevoerd, etc). Welk arbeidsloontarief voor herstel van uw Product van toepassing is wordt tijdens het onderzoek/de diagnosestelling door ons vastgesteld en op de prijsopgave/bestek vermeld.

2. Voorrijdkosten
Deze kosten zijn van toepassing wanneer wij aan huis of op een externe locatie service verlenen. Onze monteur/chauffeur rijdt met een service bus naar een vooraf opgegeven adres om de benodigde servicewerkzaamheden ter plaatse uit te voeren. De kosten die hieronder vallen betreffen bijvoorbeeld reistijd, autokosten, etc. De voorrijkosten zijn tevens van toepassing indien een Product, na een huisbezoek mee moet worden genoemen voor verdere dienstverlening op een locatie van CE Repair Services.

3. Transportkosten
Deze kosten worden berekend voor het verzenden of vervoeren van een Product, wanneer de serviceverlening wordt uitgevoerd in  onze eigen ateliers/werkplaatsen. Indien u het Product zelf komt brengen en afhalen (alleen mogelijk op afspraak bij een aantal vestigingen) worden geen transportkosten in rekening gebracht.

4. Behandelingskosten
Dit betreft kosten voor bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ondersteunende werkzaamheden zoals planning, administratie, werkvoorbereiding, wisselstukken-voorziening, etc. Deze kosten worden altijd bij verrichte dienstverlening door ons in rekening gebracht.

5. Vernietigingskosten
Deze kosten worden berekend voor het op een milieuvriendelijke wijze afvoeren en (laten) vernietigen van een Product en zijn van toepassing indien u hebt aangegeven afstand te willen doen van een product dat in onze werkplaats in behandeling is.  Voor het afvoeren van  elektronica en elektrische apparaten gelden speciale (milieu)eisen en door de afvalverwerkers worden hiervoor kosten in rekening gebracht, welke wij doorbelasten.

6. Onderzoekskosten
Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer wij onderzoek hebben uitgevoerd naar de oorzaak van een klacht of het product fysiek hebben onderzocht en eventueel hebben getest. Behandelinsgkosten zijn hierbij inbegrepen. In alle gevallen stellen wij een diagnose:

a. De klacht is geconstateerd.
Tijdens ons onderzoek hebben wij de oorzaak van de klacht vastgesteld en het betreffende onderdeel of onderdelen geïdentificeerd. U ontvangt een prijsopgave/bestek (zie hieronder) van de kosten voor herstel van uw Product.

b. De klacht is niet geconstateerd (‘No Fault Found’).
Tijdens ons onderzoek en uitgebreid testen hebben wij de klacht niet kunnen reproduceren of is vastgesteld dat uw Product conform de specificaties functioneert. Uit voorzorg plaatsen wij de laatste softwareversie op uw Product, voor zover dit mogelijk of van toepassing is.

Onderzoek en Prijsopgave/bestek bij herstellingen aan huis

Indien u wenst te laten onderzoeken of herstelling van uw product technisch en/of economisch gezien verantwoord is, ontvangt u altijd vooraf een prijsopgave/bestek (telefonisch of per e-mail). In sommige gevallen en als dat mogelijk is, wordt tijdens een huisbezoek direct ter plaatse een mondelinge prijsopgave door onze techniker afgegeven. N.a.v. de prijsopgave heeft u de volgende mogelijkheden:

  1. U gaat akkoord: de benodigde wisselstukken en/of software worden bij de leverancier besteld en na ontvangst daarvan wordt een bezoekafspraak met u ingepland waarbij de reparatie overeenkomstig de prijsopgave wordt uitgevoerd. Het totale kostenbedrag dient direct (bij voorkeur per pinbetaling) te worden voldaan.
  2. U gaat niet akkoordkosten voor het onderzoek en opstellen van de prijsopgave/bestek worden in rekening gebracht. Indien we bij u op locatie zijn geweest dient u ook voorrijkosten te betalen.

Onderzoek en Prijsopgave/bestek bij herstellingen in de werkplaats

Indien u wenst te laten onderzoeken of de reparatie van uw product technisch en/of economisch gezien verantwoord is, willen wij dit graag doen. Hiervoor moeten wij het product fysiek kunnen onderzoeken in ons atelier/werkplaats. Bij herstellingen in onze werkplaats  hanteren wij een prijsopgavegrens van € 75,00. Dit bedrag is inclusief BTW en behandelingskosten. Deze kosten worden separaat vermeld op de prijsopgave/bestek. Voordat de herstelling wordt uitgevoerd ontvangt u een prijsopgave, behalve wanneer de totale kosten onder de prijsopgavegrens uitkomen. N.a.v. de prijsopgave heeft u de volgende mogelijkheden:

  1. U gaat akkoord: de op de prijsopgave vermelde wisselstukken worden t.b.v. uw Product besteld. Zodra deze bij ons binnen zijn, wordt uw Product, overeenkomstig de prijsopgave hersteld. De betaling van het totaalbedrag zoals vermeld in de prijsopgave dient voor retourzending van het Product (of bij afhaling direct per pinbetaling) te worden voldaan. Indien u een aanbetaling heeft gedaan, wordt deze in mindering gebracht op het totaalbedrag zoals vermeld in de prijsopgave.
  2. U gaat niet akkoord, apparaat retour: u ontvangt, na betaling van de onderzoekskosten en eventuele transportkosten, uw Product retour.
  3. U gaat niet akkoord, apparaat vernietigen: de onderzoeks- en vernietigingskosten worden in rekening gebracht en uw Product wordt vernietigd en afgevoerd volgens de wettelijke milieubepalingen.

Coulance

In voorkomende gevallen kan door de Fabrikant (na goedkeuring) coulance worden toegepast op de reparatiekosten. Het door de Fabrikant toegekende  coulancebedrag wordt separaat vermeld op de prijsopgave. De coulance tarieven kunnen per Fabrikant verschillen en zijn uitsluitend voorbehouden aan de Fabrikant. CESG heeft geen enkele invloed hierop. Voor een coulance aanvraag dient altijd vooraf  een kopie van het Aankoopbewijs in ons bezit te zijn.

Verzending 

Voor het insturen van een apparaat ter reparatie naar onze werkplaats kunt u desgewenst gebruik maken van PostNL. Voor de actuele verzendtarieven verwijzen wij u naar de website van PostNL