Kies uw Land en Taal:

maatwerk

Elk bedrijf heeft haar eigen methodes en specialiteiten. Middels maatwerk wordt ervoor gezorgd dat deze specifieke processen blijven bestaan en de bedrijfsidentiteit blijft bestaan. Het systeem moet de bedrijfsvoering ondersteunen.

Proces management

Middels gesprekken met key-users en management, zullen alle hoofd- en sub-processen in kaart worden gebracht. Uiteraard wordt ook gekeken naar eventuele koppelingen met andere systemen en andere wensen. Nadat deze zijn uitgetekend, gepriotiseerd en geaccordeerd zal het functionele ontwerp worden voorgelegd, alvorens tot de technische invulling over te gaan. 

Oplevering

Zodra het technische gedeelte wordt opgeleverd zullen er allerlei testen worden gedaan (technische testen, end-to-end, UAT, etc.). Vervolgens zal er een officiële handover plaatsvinden. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over CE ICT Services en wat wij mogelijk voor u kunnen betekenen kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier.